โรงเรียนวัดเสาธง

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
เป้าหมาย
ปรัชญา
เบอร์โทรศัพท์
ผู้บริหาร
บุคลากร
ปฎิทินวันสำคัญ
ุ8 ม.ค. 2548
-วันเด็กแห่งชาติ
 


8 มกราคม 2548
         
คำขวัญวันเด็ก

คณะกรรมการขั้นพื้นฐานและชาวบ้านร่วมจัดงานวันเเด็กพร้อมทอดผ้าป่า

ให้กับโรงเรียนเพื่อนำเงินไปสร้างโรงอาหารใหม่ให้กับโรงเรียนวัดเสาธง